IMAKO

EU Projekt

Projekt EeMS Bakery

Pekarski obrt Imako iz Daruvara 19. lipnja 2013. godine potpisao je ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta “Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva” koji je financiran u okviru operativnog program Regionalna konkurentnost.

Projekt pod nazivom EeMS Bakery – Energy Efficient Management System in food processing industry (EeMS Bakery – Sistem upravljanja energetskom učinkovitošću u prehrambenoj industriji) vrijedan 1.201 644,63 HRK (162.384,41 EUR), Europska unija sufinancirati će u iznosu od 904.237,27 HRK (122.194,27 EUR), dok će ostatak financirati obrt Imako vlastitim sredstvima.

Tijekom implementacijskog razdoblja projekta od 12 mjeseci aktivnosti nabave nove tehnologije, edukacije i uvođenja standarda ISO 50001 i verifikacije HACCP-a odvijati će se većim dijelom u Daruvaru te Čazmi i Bjelovaru.

Najopsežnija aktivnost projekta odnosi se na nabavu uređaja za povrat energije koji preuzima otpadnu energiju iz dimnih plinova i pare. Vruća voda koja se nalazi u spremnicima može se koristiti za grijanje ili hlađenje. Uređaj također filtrira i eliminira sulfidne zagađivače i ugljene čestice formirane izgaranjem plina te time ima pozitivan utjecaj na okoliš. U sklopu projekta, instalirati će se i LED rasvjeta što će doprinijeti uštedi električne energije od 60%.

Edukacijama koje će se odvijati u tri grada, Bjelovaru, Daruvaru i Čazmi, polaznici će se upoznati s upravljanjem novim tehnologijama u svrhu postizanja konkurentnosti zaposlenika u proizvodnom sektoru, kao i samih poduzeća na tržištu. Osim toga, cilj projekta je i predstavljanje rezultata i iskustava drugim zainteresiranim poduzećima i financijskim institucijama koje bi povoljnijim uvjetima financiranja pratile provedbu pojedinih mjera energetske učinkovitosti.

Uspostavom sustava upravljanja energijom osigurava se sistematičan pristup racionalnijoj potrošnji energije, a da se pri tome ne šteti kvaliteti proizvoda i usluga ili uvjetima rada. Certifikat ISO 5001 je potvrda da se unutar proizvodnog procesa učinkovito koristi energija, da se brine o okolišu i da se poštuju svi primjenjivi zakonski zahtjevi.

Uz to, projektom će se verificirati HACCP (The Hazard Analysis and Critical Control Points System) ili u prijevodu, Analiza opasnosti na ključnim kontrolnim točkama. HACCP je sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti proizvoda. Radi se o sustavnom procesu kontrole tehnološkog procesa na način da se identificiraju sve potencijalne opasnosti u bilo kojem procesu proizvodnje, obrade, pripreme, prijevoza i distribucije proizvoda.
Očekuje se da će Pekarski obrt Imako provedbom projektom EeMS Bakery – Energy Efficient Management System in food processing industry financiranog u okviru operativnog programa Regionalna konkurentnost ostvariti znatne uštede na operativnim troškovima te uz verifikaciju HACCP-a i uvođenje ISO 50001 standarda biti konkurentniji na europskom tržištu.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na broj telefona: 099 8113398 (Vanja Zglavnik – voditeljica projekta) e- mail: imako.eems@gmail.com

Početni sastanak o bespovratnim sredstvima.

Edukacija o energetskoj učinkovitosti u prehrambenoj industriji,

Edukacija o energetskoj učinkovitosti u prehrambenoj industriji,

Edukacija o energetskoj učinkovitosti u prehrambenoj industriji,